FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Rosa Saxen

Stabbetorget 6
41680 Göteborg

Telefon: 031-218503