FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Palmsfrisering

Östra Ågatan 35
75322 Uppsala

Telefon: 018136077