FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Ljusberg Olsson

Sibyllegatan 17
11442 Stockholm

Telefon: 08-6114515