FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Ala Frisörsalong

S:t Olofsgatan 28A
753 32 Uppsala

Telefon: 018-695151