FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Svärd Monique

Ö. Hyllievägen 117
21623 Malmö

Telefon: 040-270741