FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Mohair

Skytteholmsvägen 47
17144 Solna

Telefon: 08-4466868