FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Lisbeth Thorman

Tessinsväg 8
21758 Malmö

Telefon: 040-918090