FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Kalufsen

Skomakarg. 32
97241 Luleå

Telefon: 0920-89400