FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Saxarna i Karlstad AB

Signalhornsgatan 20-22
65634 Karlstad

Telefon: 054-832988