FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Salong Rendez Vous

Byggmästarg. 1
75435 Uppsala

Telefon: 018-253270