FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Salong Helena

Vendelsfridsgatan 10
21764 Malmö

Telefon: 040-966330