FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Roger Hår

Isbergs Gata 22
21119 Malmö

Telefon: 040-6119661