FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Pelos

Kungspassagen 48 B
41115 Göteborg

Telefon: 070-7425259