FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Larsson Lenita

Mansdalavägen 13
29165 Kristianstad

Telefon: 044-245236