FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Kungsgårdsklippet HB

Kungsgårdsv. 1 C
39237 Kalmar

Telefon: 0480-20365