FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Klippbaren i Skara

Marumsgatan 4
53232 Skara

Telefon: 0511-15610