FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Karl/Anders Hår

Trädgårdsgatan 38
85232 Sundsvall

Telefon: 060-613440