FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Karin Lidbeck

Ernst Torulfsgatan 15 A
41657 Göteborg

Telefon: 073-0299233