FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Kammarjungfrun

Hantverkargatan 4
11221 Stockholm

Telefon: 08-6506346