FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

John Nutt ‘hårvård’

Kammakargatan 40
11160 Stockholm

Telefon: 08-4116150