FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Hårtrend HB

Södra Förstadsgatan 89 A
21420 Malmö

Telefon: 040-967666