FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Hårstugan Carina Leth

Gethornskroken 8
28149 Hässleholm

Telefon: 0451-15501