FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Hårstation

Swedenborgsg. 23
11827 Stockholm

Telefon: 08-7200710