FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Hårslingan

Tallstigen 50
91532 Robertsfors

Telefon: 0934-10560