FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

HÅRMAKARNA

Slussplan 9
21130 Malmö

Telefon: 040-233088