FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Hårdepån Marita Svärd

Nydalatorget 4
21455 Malmö

Telefon: 040-221300