FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Hårboden

Österplan 9
75331 Uppsala

Telefon: 018-158000