FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Hanna Florby

Davidhallsgatan 11
21145 Malmö

Telefon: 0708-478777