FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Frisör Gunnar Weinegren

Styrmansgatan 18
11454 Stockholm

Telefon: 08-6674770