FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Frisör Gunilla Marcusson

Skidvägen 5
97251 Luleå

Telefon: 0920-232590