FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Emelie Sundell

Nordostpassagen 13
41311 Göteborg

Telefon: