FRISÖRSÖK
INTE ALLA, BARA DE PROFESSIONELLA

Arnalids

Birkagatan 27
11339 Stockholm

Telefon: 08-335080